fbpx
Home Tags ความชื้น

Tag: ความชื้น

💧ความชื้น l ก่อน l ทาสี🌧🌡

ความชื้นที่พื้นผิวก่อนการทาสีนั้นสำคัญอย่างไรกับงานทาสี  ช่วงนี้เป็นหน้าฝน ซึ่งพื้นผิวปูนที่เราจะทาสีนั้น ต้องสัมผัสหรือได้รับน้ำฝน โดยตรงอย่างแน่นอน ทำให้เกิดความชื้นสะสมที่พื้นผิว โดยลักษณะพื้นผิวสำหรับงานทาสี แบ่งออก เป็น 2 ประเภท คือ

Most popular

Recent posts